2012

dnoho rána
Vznikla fáma:
Do roka a do dne
Země zvadne
Asteroidem bude rozmetána
Nastane světa záhuba
Tak jak předpověděla Sibyla
Všechna hovada boží
I člověčí
Zpozorněla
Zaskočila je ta zpráva
Nastala všeobecná panika
Proto
„Carpe diem!“
Radila lidem
Nejedna autorita
Dlící za devatero horama
Tvrzení zpochybnila
Těhotná žena
Anežka K. z Havířova
Když pravila:
„Jděte do p…..
S takovýma názorama
Denně o tom čtu v novinách
Celý týden o katastrofické vizi
Hovoří v televizi
Zvěsti o neštěstí
Šíří se jako lavina
Jsem z toho otrávená celá
Točí se mi hlava
Srdce buší jako o duši   
Zvedla se cholesterolu hladina
Zácpa nastala
Dokonce též nausea
Večer nesnadno usínám
Poté divné sny mívám -
I kdyby to pravda byla
Dítě bych porodila
Do toho zmagořeného světa
Co jiného dělat?             
Není jiná varianta!“
Tak se k problému postavila
Ona prostá žena – budoucí Madona
- Pročež
Její slova
Budiž navždy pochválena!