Žalozpěvnění

Čas kráčí po kolejích
Konstantním zrychlením
Náhodné veličiny
Mizí jak umělé komety
Poručík v záloze
S ekzémem na noze
Studoval dějiny
Lidského utrpení
Po večerech
Přečetl Svatou knihu
I Komunistický Manifest
Na podporu
Hladovějících dětí v Indii
Podepsal petici
Místo podpisu přiložil
Muří nohu
Pro jistotu
Vzali mu míru do rakve
Neboť nikdo neví
Kde a kdy
Nastane negace narození