Anonymní dumka

Zazpívejte mi nějakou píseň
Padla na mě tíseň
Velká jako nedohledné celiny
Pro dvě nezaopatřené rodiny
Včetně hárající feny
Těžké je probuzení
Do reality z olova
Podruhé nevykvete růže
Ani planý mák  
Stejně tak
Nevzniknou šediny
Na odvrácené hlavě
Svatého Bartoloměje
Zatím se nic neděje
Jen něžné pohlazení
Ztratilo se kdesi v mlze
Nešťastné slovo
Zapíchlo se do sítnice
Dohořela svíce
A na trůn
Usedl zimní král