Žasnu

Žasnu nad přírodou
Nad přástevníkem medvědím
Nad konstituční monarchií
Včel a mravenců
Žasnu nad pavoučími sítěmi
Nad roztoči
Nad velrybami
Které jsou někomu trnem v oku
Nad letem orlů
Nad osudem zatoulaných koček
Žasnu při pohledu na východ Slunce
A nad některými lidmi
Třeba
Nad Stephenem Hawkingem
Co všechno dokázal!
A co jsme dokázali my -
My obyčejní lidští červi
Celý život žasnu
Od rána do pozdní noci
Nad banálními maličkostmi
To je asi všechno
Co je v mé moci
Halelujá!