Časoprostor událostí

Počátkem měsíce července
V hotelu Hilton
Ubytoval se jistý John Milton
(Vedle v pokoji zase John Silver)
Na druhé straně kontinentu
Frank Zappa oblékl si obličej klauna
Pro brouka Pytlíka nastalo trauma
V liduprázdném mraveništi
Během řetězové reakce
Došlo k osvobození od práce
Španělští ptáčci přežili exhumaci
Hned po konzumaci
Koktavý krotitel hadů rozdával
Pastilky proti ukájení nudy
Tablety na snížení nákupní horečky
Sedící býk stál opodál
Pozoroval padající sněhové vločky
A pojídal vanilkové věnečky
Dobrému muži
Z oblasti padesát jedna
Oblékli svěrací kazajku 
Zahráli na balalajku dumku 
Po pátém absinthu
Do mozku modrá krev se mu vlila
Horká zpráva všechny překvapila
Mařenka z Prodané nevěsty
Řeku Styx přeplavala
Byla tak šťastná!
Jako naše Sára