B.T.W.

Som lever i synd
Låt honom räcka upp handen
Jag kan inte se över mina armar
Kratrar på månen
Halvvägs är bakom oss
Imorgon fastar jag
Jag vill se en dubbel regnbåge
Blå dimma
Till och med ett solsken
Att bli välsignad
Enbart beslutsamhet räcker inte
Inte ens långt hår och skägg
Det hävdade han alltid ödmjukt
Inga tecken på skam
Din respektfulla tjänare
 
(Thank you for Google Translator)