Bylina zelená, to je moje potěšení…

Jean Jack zvaný Bartoloměj
Pěstoval oměj - Aconitum napellus
Na záhonu vedle domu
Z praktického důvodu
Po třech letech vztahu
Svoji milou pannu Jeanu
Pro chladnou lásku
Poslal do nebe
Konec špatný
Všechno špatné
Konspirace
Inspirace
Námět k zamyšlení