Dostal jsem dopis

Dvacátého tohoto měsíce
Dostal jsem dopis
Od strýce Mořice
Z vesnice Dojnice
Zamyslel jsem se
Co asi chce?
Jak jinak
Peníze!
Desetkrát dva tisíce
Po přečtení psaní
Mě málem ranila mrtvice
A chytla padoucnice
Okamžitě
Vyhodil jsem ten papír
Do popelnice
Já bývalý žebrák 
Nyní invalidní důchodce
Nejsem
Přece
Zaopatřovací instituce
Pro generálního ředitele
- Vodovody a kanalizace
To pochopí i domácí slepice