Drahá Rio R.I.P.

Se smutkem v srdci
A bolestí v duši
Oznamujeme všem:
Patnáctý leden
Byl poslední den
Jenž sfoukl svíci
Jednoho němého tvora 
Kéž by mé slzy
V živou vodu se proměnily
Nebo můj dech vrátil Ti energii
Bohužel
Už nikdy nám nepodáš pacičku
Nezavrtíš ocáskem
Vše skončilo
Zbylo prázdné místo
Pro truchlící pozůstalé
Dva tvé milující přátele
Páníčka a páníčku
Sladce spi a spi
Navěky v nebi psím