Epocha plíživých atrofií

Navštívili jsme soukromé sanatorium
Pro pohřešované lišaje
Nikdo neutrpěl újmu
Ani náhlou příhodu 
Neutěšené dny
Schovaly tváře
Do neviditelné tmy
Pomyslné světlo
Zažehlo plamen
Ostřejší
Než výstřel z mé zbraně
Na stole
Zbyl pár
Rumových pralinek
Bez rumu
S pachutí naftalínu
Král měl taky dvě dcery
Bezdětné a zasněné
Zhmotnělé v Myší mlhovinu
Z božského nachu
Salvador Dalí namaloval půlměsíc
S vráskami stoleté ženy
Kolem se vznášel
Parfém z fialek
U řeky zrovna hrály
Slepé harfenice
Te Deum