Hádanka č.1

V jednom království žil starý král. Po oslavě svých devadesátých devátých narozenin si pozval své tři syny a takto k nim promluvil:
     „Moji milí synáčkové, jsem již stár, dlouho už na tomto světě nepobudu. Rozhodl jsem se, že předám své královské žezlo jednomu z vás.
     Mladíci pozorně naslouchali. Král pokračoval:
     „Zítra nasednete na své koně a pojedete k zámku mého bratra. Čí kůň tam bude poslední, ten získá celé království.“      
     A tak se i stalo. Druhý den se bratři vyhoupli do sedla a pomaloučku se vydali směrem k zámku.
     Jeli den, dva, tři. Čtvrtý den dorazili k polozbořené chatrči. Přivítal je vrásčitý stařec:
     „Jedete snad na funus, že se tak loudáte?“
     Bratři mu všechno vypověděli.
     „Slezte z koní a napijte se osvěžujícího čaje. Pak se uvidí, co se dá dělat,“ řekl stařík.  
     Muži uposlechli. Když dopili poslední doušek, poustevník jim něco pošeptal. V ten okamžik se všichni rozeběhli ke svým koním a tryskem uháněli k zámku.
 
     Co jim poradil ten moudrý stařeček?
 
 
Řešení:
 
/. - / - …/ - . - -/
/… /.. / 
/... - / - . - -/ - -/. /- . /.. /. - .. /.. /
/- . - / - - - / - . /. /