Hádanka č.2

 Na skále nad mořem se vypínal honosný zámek. V něm žil starý král se spanilou dcerou.    
     Jednou u večeře stařec princezně řekl: „Je nejvyšší čas, abych ti vybral ženicha.“
     „Nejmilejší tatínku, ale já už mám svého Matěje!“
     Takový ženich se králi ale vůbec nezamlouval. Považte! Jeho zetěm se měl stát obyčejný krejčí.
     „Abys neřekla, že bráním tvému štěstí, provedeme zítra losování. Do kameninové nádoby dám dvě kuličky. Jednu bílou a jednu černou. Když si vytáhneš bílou, můžeš se svobodně rozhodnout. V opačném případě ti sám zvolím nastávajícího. Souhlasíš?“
     „Ano,“  pravila princezna.   
     Po večeři se rozloučili. Král odešel do své komnaty. Princezna předstírala, že jde spát, avšak nenápadně se vrátila. Klíčovou dírkou nahlédla do otcova pokoje. Uviděla, jak král vložil do nádoby dvě černé kuličky.
     Princezna se usmála a odebrala se na lože.
     Druhý den po ránu vešel král do princezniny komnaty. Dívka se právě dívala z otevřeného okna na moře.   
     Vladař postavil nádobu na stůl a rozkázal:
     „Nyní vyjmi kuličku!“  
   
     Jak princezna vyřešila zapeklitou situaci?
 
 
Řešení: (čti odzadu a odzadu)
 
.anzecnirp mevěmsú s alivarp „,akčiluk ěnd an alybz ákaj ,emávídop es ďeT„ .eřom od alitšrm elhcyrukselb ij kap a ěnald od aleřves ukčiluK .ybodán od ukur aližolv anzecnirP