Život je sladký

Život je tak sladký!
Přeslazený jako nedělní kafe
S cukrovou vatou na rtech
Dívám se do budoucnosti
Optimisticky
Všude vůkol klid a mír
I v mé duši
Myslím pozitivně
Vážím si života
Miluji všechny lidi
Jsem Váš kladný hrdina
A hodný strýček
Vím, že mě máte taky rádi
Za to Vám líbám ruce
Váš oddaný služebník
Věrný až za hrob
Chci se rozdat
Zaplavit Vás Láskou
Navěky
Pokud by to bylo možné
Dneska jsem spal spokojeně
Předešlá noc patřila jenom mně
Sladké sny mi prospěly
Nyní už jsem v jiném světě
Teď právě čtu ranní noviny
Na první straně
Palcový titulek:
Umlátil ženu tyčí
Nechtěla mu dát na pivo