Kšaft umírající doby

Moje dámy a moji pánové!
Veškerenstvo tohoto světa
Zhmotnělé v kuličce skarabea
Prosí o Naději v Beznaději
Za všechny lidské tvory
Přeživší exhumaci duší
Slovní stoky hniloby
Nezávazné rozhovory
Vyhřezlé pseudomyšlenky
Zpověď kreatury
Heliové pumy
Vylidněné domy
Přeplněné hroby
Plavé hyeny
Časoprostor Nic
Běsy z paličkovice nachové
Padlé andělské kódy
A nyní
Prasata mlčí
Nikdo neví
Co bude dál