Kanibalové

V jedné  nejmenované organizaci přijali do zaměstnání větší počet kanibalů. Při oficiálním přivítání personální šéf pravil: „Můžete tu pracovat, vydělat si pěkné peníze a můžete dostat i stravenky, ale naše zaměstnance necháte na pokoji!“
     Kanibalové souhlasili a slíbili, že nebudou nikoho obtěžovat. Po čtyřech týdnech přišel za nimi šéf a povídá:
     „Pracujete velmi dobře, ale chybí nám jeden inspektor, nevíte, co s ním  je?“
    Všichni kanibalové odpověděli shodně „NE“ a přísahali, že s tou věcí nemají nic společného.
     Když šéf odešel, zeptal se vrchní kanibal: „Kdo z vás sežral toho inspektora?“
     Zezadu se nesměle ozvalo: „Já jsem to byl!“
     Vrchní kanibal se rozčílil: „Ty jsi idiot! My jsme už sežrali vedoucího kanceláře ředitele, hlavní účetní, náměstka pro IE,  manažera jakosti a nikdo nic nepoznal. A ty, debile, sežereš právě  inspektora!“
 
Morální ponaučení – Někteří chybí, někteří ne!!!
 
 
Poznámka:
Tento článek jsem nevymyslel, obdržel jsem ho e-mailem