Kouzelný dědeček

 V parku na lavičce sedí muž a na klíně má malý tenisový kurt, kde  trpaslíci hrají turnaj.   
     Jiný pán to chvilku sleduje a pak se se zaujetím zeptá:
     „Kde jste k takovému unikátu přišel?“
     „Dostal jsem ho od támhletoho kouzelného dědečka, co právě odchází. Nabídl mi, že mi splní jedno přání.“  
     Pán dohoní dědečka:  
     “Prosím, mohl byste mi vykouzlit pytel doláčů?“  
     “Staň se“, luskne dědeček prstem a zmizí.  
     Před pánem se objeví pytel, rozevře ho a nevěří vlastním očím.  
     Vrátí se k lavičku a člověku s tenisem si stěžuje:  
    “Chtěl jsem doláče a vyčaroval mi koláče?! On je snad hluchej!“  
    “No jasně, že je! Myslíte si snad, že jsem chtěl třiceticentimetrový tenis???!“  
 
 
Poznámka:
Tento článek jsem nevymyslel, obdržel jsem ho e-mailem