Moudrá krasavice

 (Afgánská pohádka)
 
     Po cestě šla hezká žena. Za ní kráčel neznámý muž. Krasavice se ohlédla a zeptala se ho: „Proč mě sleduješ, cizinče?“
     „Zamiloval jsem se do tebe. Ó, nejkrásnější ze všech nejkrásnějších!“
     Žena se usmála a pravila: „Za mnou kráčí moje sestra. Oči má černé jako noční obloha. Je desetkrát krásnější než já.“
     Muž se zaradoval a běžel zpátky. Běžel, běžel a tu vidí, jak se po cestě belhá stařena. Odplivl si od zlosti a rázným krokem se vydal za mladou krasavicí. Brzy ji dohnal a obořil se na ni: „Proč jsi mě obelhala?“
     „Ty jsi mě podvedl, cizinče! Kdybys mě skutečně miloval, neběžel bys za druhou ženou!“
     Muž se zastyděl a dál pokračoval vlastní cestou.
 
     (přeloženo z ruštiny)