Náprava předtuchy

Nemám nic proti inkvizici
Když dělá dobře svoji práci
Nechci však skončit na hranici
Pro vlastní nekonformní ideály
Je s podivem
Kolik lidí
Ve jménu čehokoliv
Dnes chtělo by napravovat zbloudilou duši
Fanaticky hřímají
Upalte dalšího Jana Husa!
Reinkarnovaného v černého kosa
Ten od rána do večera
Nic nedělá
Jenom neplodně zpívá a zpívá
Komu věc prospěje?
Čí to jsou zájmy?
Proto mám obavy
Aby v budoucnosti
Nebyli na programu
Jako pronásledovaní
Nevinní
Pralesní Indiáni