Neevidované představy

Neměli potřebu
Prosit o milodary
Hledali útěchu
V denní šedi
Můžeme vám poradit
Jak zdanit vzdušné zámky
Dcera včelí matky
Právě nyní
Zasadila na záhonu
Semeno omanu
Potichu
Děly se divné věci
Po práci v úřadu
Jednomu řediteli banky
Vlezli do hlavy
Zelení pavouci
Nebylo mu pomoci
Odvezli ho do ústavu
Na delší dobu
Zase někdo klepe na dveře
Asi chce podat ruku
Z druhého břehu
Všechno je zamotané
Štěstí dvakrát nechodí
Do obchodu s minulostí
Rozdali jsme mandlové koláče
Svým bratrům ve zbrani
Dneska už nikdo neřeší
Oranžové vlasy
Pohlaví žížaly
Ani vytetované trojspřeží
Na hrudi
A proč
Růženka z pohádky
Před objevením Ameriky
Měla v kapse tři karamely