Neovĕřená zpráva o osudu jednoho prostého
muže

Poštovní zřízenec
Hieronymus Focus
Čerstvý vdovec
Bezvĕrec
Příležitostný veršotepec
Minulou středu
Po výplatĕ
Na bleším trhu
Koupil za tvrdou mĕnu
Atomový ledoborec
V mĕřítku jedna ku stu
K nĕmu přibral
Vycpanou pálenou sovu
Pro vlastní zábavu
Když se vrátil domů
Snĕdl jeden lívanec
Vypil láhev bourbonu
Pak ulehl na kavalec
A upadl do kómatu
Jako novorozenec
Samá voda
Samá voda
Přihořívá
Aleluja, aleluja
Příbĕhu konec