Nevšední pohledy

Dívám se do nebe
Zhmotnělí andělé
Zapomněli žalmy doma
Déšť padá na tebe
Za tři dny po obědě
Budu již v jiném světě
Varování
Nelíbejte ruce
Zbrocené od krve
Vše zlé odnesla voda
Neklidná zrodila se doba
Teď
Nastala změna
Dívám se do sebe