Nic nesmí přijít na zmar

Manželé mladí
Nemajetní
Zadlužení
Vraceli seZ májové pouti
Modrý balónek
U lavičky uvázaný
Bezprizorní
V parku objevili
Domů si ho vzali
On pravil:
„Ten se může hodit,
  hodně štěstí udělati!“
A nebyl daleko od pravdy
Večer
Do lože ulehli
Radost si udělali
A pak klidně spali
Neb byli uchráněni
Od nechtěného početí