Občasné nahodilosti

Podzimní déšť
Na stěnu panelového domu
Namaloval podivný obraz
Kamenného muže
S pokorou Jidáše
Bez vroucí žádostivosti
A státní příslušnosti
Neznámé mocnosti
V době pomíjivosti
Anonymní hybridi
Ze základní množiny
Nastavili
Benátské zrcadlo
Všem pomýleným
Pokřivená tváře
Vyretušovaly
Náhradní ikony
Za pravost se zaručil
Níže podepsaný
Nesmrtelný
Pablo Picasso