Obraz Mistra M.

Padám do propasti
Chytám se do pastí života
Rozdělený až na atomy
Před bitvou o Mezopotámii     
Sbírám z rozkvetlých jabloní střepy skla
Slovutný Mistr Magritte
Včera mi nakreslil
Na odvrácenou tvář Měsíce
Jablkový koláč s rybíma ušima
Po všech těch peripetiích
Těžko někdo uvěří
V zázraky mystérií