Osobní divergence

Máme přátele i nepřátele
Sliz na hlavě
Rozum na nebesích
Schizofrenní přání
Hladomory ducha
Atomové hodiny z makoviny
Věhlasné vědce i pomatence
Televizní ikony s anti-hrdiny
Tělní parazity společnosti
Členy mravenčí menšiny
Bezlepkové tovární zplodiny
Masové zabíječe
Vlčí vyhlídky
Dálkově řízené apoštoly
Plavé neplavce
Bludné pákové efekty
Sněhové dělové koule
Patová vítězství
Plesnivé milodary
Gravidní e-křesla
Volné radikály pro psance
Spektakulární anihilaci
Hormony v ovoci
Reinkarnaci po práci
Volnomyšlenkáře bez svatozáře
Foetor ex ore
Originál mascarpone
A konec
Veškeré osobní divergence