Otázka globální změny

Život je neustálá změna
Okolního světa
Například
Jeden muž
Z Krabí mlhoviny
Přeměnil se v motýla
Poté
Co vypil odvar ze blína
Je to pro lidstvo cesta?
Ve jménu hmyzí komunity
Nedopusťme
Aby
Všichni lidé měli křídla
K tomu ještě tykadla
Nepotřebujeme  
Ujídače těsta
Samozvané cizopasníky
Ani příživníky
Ale uvědomělé   
Pracovní úderníky!