Pase ovčák ovce na zelené louce

 Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po horské cestě přijíždí bavorák a za ním se táhnou oblaka prachu. Za volantem sedí  mladý muž ve skvěle padnoucím obleku od Broniho, v naleštěných botách od Gucciho, vázanka je D + G a na očích má tmavé brýle Ray Ban. Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se a povídá:                                            
     „Hej, ovčáku, když ti řeknu, kolik máš ve svém stádě ovcí, dáš mi jednu?“
     Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: „Ale jo, proč ne?“   
     Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho ke svému mobilu AT&T, pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit ESA, kde zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií s maximálním rozlišením. Pak pomocí Photoshopu otevře pořízené digitální obrázky a exportuje je do zpracovatelského střediska v Hamburku.
     Během pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a uloženy v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců, a uploaduje všechna uložená data. Po několika minutách má data zpracovaná. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi:
     „Máš přesně 1586 ovcí!“
     „To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci.“
     Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru auta, a pak povídá:
     „Když Vám řeknu, jaké je Vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?“
     Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví:
     „Jistě.“
     „Jste konzultant Evropské unie,“ řekne ovčák. 
     Mladému muži spadne čelist: „To je pravda. Jak jste to poznal?“
     „Vůbec jsem nemusel hádat,“ povídá ovčák. „Přijel jste, aniž by pro vás kdokoliv poslal. Chtěl jste dostat zaplaceno za odpověď, kterou jsem už dávno znal - navíc na otázku, na kterou jsem se ani neptal, a přitom o mé práci víte úplný hovno. A teď mi vraťte mého psa !“
 
Poznámka:
Tento článek jsem nevymyslel, obdržel jsem ho e-mailem