Pax Vobiscum

V jednom velkoměstě
Po oslavě
Odpoledne
Ve čtvrt na dvě
Na náměstí Osvobození
Mírové holuby vypustili
Aby je záhy lapili
Na másle upekli
A snědli
Bachory nacpali si
Žvancem je třeba
Mír vybojovat
Proto dnes každý jedinec
Vrhá se do útoku
Za mír v břiše a ve střevech
Stranou nejsou ani
Mírové organizace
Míroví aktivisté
Mírové komise
Mírové subkomise
Mírová procesí
Míroví vojáci
Všichni žijí pro mír
Všichni žijí z míru
Blahoslavení lkající
Míroví štváči
Odpočívejte v pokoji
Na věčné časy!