Případ senilního grafomana

Prožil už šedesát slunovratů
Bohužel za tuto dlouhou dobu
Nepřišel k rozumu
Na vánoce
O Božím hodu
Odvezli ho do blázince
Z prostého důvodu
Ke stáru
Našel si podivnou zálibu
Objevil kouzlo geometrie
Na fasády domů
Plochy plotů
Výloh obchodů
Dokonce na průčelí
Jedné vládní instituce
Jako posedlý
Kreslil křídou velké kosočtverce
Se svislou linií uprostřed
Z ústavu vrátil se domů
Za tři měsíce
Po propuštění
Dle rozhodnutí soudu
Nemohl zůstat bez dozoru
Přidělili mu osobního zřízence
Aby snad v budoucnu
Nečmáral po zdech nevhodnou svastiku