Planeta ropuch

U okraje galaxie Černé Krysy
Astronomové objevili planetu WOW637T
S obdobnými rysy
Jako má naše Země
Zde také
Po obloze plují modré mraky
Leží velehory i nížiny
Vzdouvají se mořské vlny
Jen
Místo lidí
Tam žijí
V betonových panelácích
Ropuchy pokryté plavými vlasy
Obdařené zpěvnými hlasy
Nevšední empatií
A dorozumívající se telepatií
Komu tento objev prospěje?
Pro naše politiky
Otevírají se netušené obzory
Zatím řeší situaci
Jak navázat komunikaci
Aniž dostat obstipaci
Obojživelníci jsou totiž
Od nás vzdáleni
Tři milióny světelných let