Poselství všem gramotným

Připadám si jako v Anglii
Denně čtu v novinách
O osudech královské rodiny
Ani řádek o tom
Co se stalo
Za našima humny
Například
Jedna nešťastnice
Narozená ve znamení Hada
Zapřela svého bratra
Pro kousek másla na hlavě
Případ se dostal
Až na stůl inkvizice
Kousek od silnice
Pod větvemi borovice
Mravenci zase
Vyhlásili stanné právo
Až do odvolání
Minimální doba
Dva měsíce
Zatím nikdo neví
Kdo bude ten vyvolený
Oprávněný jednat
Jménem všech zvířat
Ten den přišel telegram:
Psi jsou věrní
Věrnější než naši nepřátelé