Probouznění

Řekl jsem jen tak mimochodem
Pod košatým stromem:
„V minulém životě
Byl jsem kapr koi“
Malá Dorotka se usmála
A pravila:
„Já zase vrána!“
Všechno, co není lež
Je pravda
Asi to má tak být
Pravidlo pravé ruky
Neplatí mimo fantazii
Nemožné se zhmotnilo
Do nicotné slzy
Naštěstí
Každý den je jiný
Stejně i nový rok
Vykazuje anomálii
Proto
Napněte plachty!
Sluneční vítr
Má velkou sílu
Dneska jsme tady
Zítra na jiném světadílu


More...