Prvosenka jarní

     Kropáček, prvnička, primulka, housátka, petrklíč, kadrle, mrtvičná, dnová, šlaková bylina, to jsou všechno lidové názvy pro prvosenku jarní (Primula veris) z čeledi prvosenkovitých (Primulaceae).
     Tato vytrvalá rostlina dosahuje výše až 25 cm. Vyznačuje se krátkým oddenkem s mnoha žlutými kořeny, přízemní růžicí vejčitých listů se svrasklou čepelí a vroubkovaným okrajem. Stvol ukončuje okolík žlutavě zbarvených květů.
     Bylina roste hojně na sušších stanovištích, a to převážně v okolí luk, strání, lesních pasek a mýtin.
     Botanické rodové i druhové jméno pochází z latinských výrazů primus = první a ver = jaro, z nichž jasně vyplývá, že prvosenka rozkvétá na jaře jako jedna z prvních květin.
     Předmětem sběru jsou květy s kalichem (Flos primulae), které se otrhávají v době plného květu, tj. přibližně v dubnu až květnu. Naproti tomu sklizeň kořenů (Radix primulae) probíhá buď v březnu, anebo až na podzim, obzvláště v říjnu.
     Květy a kořeny se suší v tenké vrstvě při pokojové teplotě nebo uměle v sušárně, kde hodnota nesmí překročit 40 o Celsia.
     Hlavní obsahové látky jak květů, tak i kořenů tvoří terpenické saponiny. Z dalších sloučenin byly identifikovány rozličné organické kyseliny, flavonoidy, glykosidy, silice aj.
     V lidovém léčitelství se rostlina využívá zejména při bolestech kloubů, migréně, nespavosti, závratích, neuralgiích různého původu, chřipce apod.
     Homeopatie připravuje z kvetoucích rostlin tzv. urtinkturu a esenci při neuralgii, onemocnění ledvin a závratích.
     Současná medicína pokládá prvosenku jarní za spolehlivý odhleňující, vykašlávající a mírně močopudný prostředek. Proti chorobám horních cest
dýchacích a kašli se předepisují květy a kořeny společně s dalšími léčivými bylinami jako například s podbělem, mateřídouškou, proskurníkem aj.
     Při výše uvedených nemocech se podává odvar z kořenů (asi 0,2 g na šálek vody) nebo nálev z květů (5 g na pohár vody). Během léčení je nutné dodržovat zmíněné dávky, neboť ve vyšších koncentracích mohou vyvolat průjmy a dávení.