Rekapitulace

Plavím se mořem neklidu svého života
Na chatrné bárce
S bělavými beránky nad hlavou
Někdy mi Slunce nasadí svatozář 
Jindy divoká bouře
Srazí sebevědomí
Abych nezapomněl
Kdo je v této hře pánem
Občas
Přemítám
Co jsem a co nejsem
Co zbylo z přání
Co vyplnilo se
Co nikdy nevrátí se
A co navždy pohltila
Černá díra
Všehomíra