Reminiscence

Mistr Pieter Bruechel
Podal mi ruku
A já vstoupil jsem do jeho obrazu
Kolem neklidné krajiny
Kam oko dohlédne
Všude jsou havrani
Vidím pochodně
V dálce
Hoří domy a stavení
Není kam uložit útroby
Ani král ni poutník
Nemají naději
Na přežití
Tísnivá nálada
Dláždí cestu
Do záhuby