Requiem pro dva náčelníky

Miloval jsem Indiány
Kmen Siouxů
Obdivoval jejich hrdost
Touhu po svobodě
Moudrost starců
Pokoru k přírodě
A ke všemu živému
Život je boj Dobra a Zla
Vždycky se najde
Někdo
Kdo chce zachránit civilizaci
V touze po slávě a po moci
Ve jménu
Bílé rasy
Pyšný Custer
Na to doplatil -
Jeden generál
Žádný generál!
Tak padl v poli Žlutý vlas
A jeho dvě stě deset mužů
Leželo v krvi
A nevzkřísila je ani živá voda
Nebylo jim pomoci -
Když se tu zprávu dozvěděli
Ve Washingtonu
Uvalili klatbu na rudé tváře
A hřímali:
“Tato oběť volá po odplatě”.
A tak se i stalo
Když chybí odvaha
Boje muže proti muži
Nastoupí zbabělost
Ta-sunko-witko
Proboden bodákem zezadu
Odešel do Věčných lovišť
Ve věku pětatřiceti let
A jeho druh
Sedící býk byl v rezervaci zastřelen
15.12.1890
Přesně v den
O šedesát šest let vzad
Kdy jsem se narodil já!!!