Rozdíl mezi občanem a politikem

Jednoho dne se stalo, že přišel zahradník k holičovi, aby se dal ostříhat. Když byl hotov, ptal se kolik dluží... Holič odpověděl: „Tento týden sloužím spoluobčanům, tudíž nemohu brát žádné peníze.“ Zahradník tedy poděkoval a opustil holičství. 


Když holič otevírá svůj obchod příští ráno, našel tam 12 růží s děkovným přáním. 
 
Druhý den, přišel pekař, aby se dal také ostříhat. Po stříhání se opakovalo to samé. „Sloužím spoluobčanům tento týden, tudíž nemohu připustit, abych dostal zaplaceno,“ vysvětlil holič. Pekař byl rád a odešel.


Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí sáček se 12 koblížky upečenými do zlatova a s děkovnou kartou ...  
 
Ten samý den, přišel vládní činitel a nechal se také ostříhat. Když chtěl platit, slyší totéž: „Sloužím tento týden spoluobčanům, tudíž nemohu vaše peníze přijmout,“ znělo holičovo vysvětlení... Poslanec byl mile překvapen. Poděkoval a odcházel velice radostný ...
 
Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam 12 poslanců, aby se nechali zdarma ostříhat. 


 
 
 
Milí přátelé, toto je pouhá ilustrace a základní rozdíl mezi obyčejným občanem a politikem, odtrženým od reality všedního života, totiž těmi, kteří mají vést naši zem!!!
 
Poznámka:
Tento článek jsem nevymyslel, obdržel jsem ho e-mailem