Samostatně uvažující

Svět není bez halucinací
Ministr obrany zasadil růžovou cibuli
Mezi válečnou linií Dobra a Zla
V oblasti x-té rovnoběžky
Opodál
Na ceduli
Někdo napsal: Nevstupovat! Zarděnky!
O páté hodině ranní
Zaklepal na dveře ozdravovny
Jistý muž bez svatozáře
Přidal vlastní stíny
K dceřiným buňkám octomilky
Místo rozednění
Napadl blankytný sníh
Olezlý a pravdivý
Mám z něho depresi
Větší než
Z náboru do pionýra