Seance XXL

Na Karlově mostě
Po výstavě sněhuláků
Výpravu Eskymáků
Olízl čistokrevný pes
Opodál
Dva muži z Ósaky
S modrými sametovými saky
Zapěli žalozpěvy
Za zvadlé kopretiny
Ve dvě hodiny odpoledne
Jak deus ex machina
Spadl z nebe
Potetovaný astronaut – Velký Mág
Záhy byl pravil:
„Zapište si za uši
 Pohrdáme těmi
 Co kontrolují naše snění
 A plyšové krůty posílají do kafilérií.“
Orel přistál vedle sochy Krista