Sebedestrukce

Věštíme z kávové sedliny
Neblahé události
Zbecherizované společnosti
Otupěni mokem bolehlavu
Objevili jsme
Rybí nohu
A hříbátka v petrželi
Až do morku kostí
Zažere se reklama
Pro vaše neplodné dny
Náruživě
Přijali jsme opičí delegaci
Při promo-akci
Harašení skončilo až v noci
Bez první pomoci
Nezbylo by na iluzi
Po odvaru z námelu
Během posvícení
Vnuk mého praděda
Měl vidiny
Na pátou odpolední
Svolal své sou-druhy
Pak takto pravil k nim:
„Nespojujte své omyly
  S duhovými netopýry
  Do soudné hodiny
  Splynete s nimi.“
Souhlasně zašuměl les