Soužení opuštěného muže

Jsem strážce majáku
Osamělý a bědný
Na ostrově Zapomnění
Konec světa je na dohled
Stačí jen podat ruku
Osudu
Každý den
Moře přináší znepokojení
Děsí a varuje
Zešedlé mraky
Jako přízraky
Plují do podsvětí
Šelma se nasytila
Hrobovým tichem
Sluneční hodiny
Po poledni se zastavily