Souručenství

Historie navedla trvalý příkaz
Doba nám nadělila
Danajské dary a chmurné sny
Jsme svědky bláznovství
Všechny světové strany
Zamořila morální bída
Naštěstí zrodili se univerzální vševědi
Žlutý déšť zkropil jejich hlavy
Srdce proťal otrávený šíp
Pravda má dnes různé podoby
Limitně se blíží lži
Lidé jsou dobří
Lidé jsou zlí
Zhasněte lampy!
Ať klidně spí
Budoucí udatní bohatýři