Spektakulární inspekce

Přes masku blázna
Rybíma očima
Dívám se
Na tento unylý svět
V něm
Každý pobuda
Nosí titul
Doctor honoris causa
Ráno piji číši bolehlavu
Poslední večeři zajídám ohnivou kaší
Minutu po dvanácté hodině
Přestaly platit
Všechny axiómy
Co bylo nahoře – zmizelo v černé díře
Nejvyšší je čas
Zasadit pětilisté rostliny Naděje  
Vzkřísit myšlenky Thomase Moora
Pohladit zvířecí duši
Ačkoliv ještě nezahřmělo
Přesto někteří čekají
Na poslední výstřel přítele Vinnetua