Spravedlivá odplata

Kouzelník Joe Mražený
Kozorohem zrozený
Před dvěma měsíci
Napsal dopis
V hlaholici
Jednomu poslanci
Ohledně kausy
S velbloudími vejci
Dodnes
Nedočkal se ústní odpovědi
Ani písemného vyrozumění
Celou záležitost
Považoval
Za pohrdání státní mocí
Ústavodárci
Po voodoo-seanci
Poslal v krabici
Valící se kameny
Dvě řízené střely
Přidal i smuteční přání:
„Odpočívej v pokoji!“