Substituční vrásnění

Někteří jedinci odumřeli
Jak tulipánové květy
Během cizopasení
Uspali spalovací motory
Křížem krážem
Čas prošel
Vidiny překryly
Svědivost světa
Mravenčení pokračovalo
Až do kuropění
Z druhé ruky
Vyrazily dva pluky
A v bludném kruhu
Zůstaly až do soboty
Na kótě nula nula
Bojujeme proti všemu
Vlastní uhranutí
Protkané černou nití
Vine se klikatě
Kamsi do zapomnění
My lidé jsme zvláštní
Prazvláštní bytosti
Navěky
Podobni odloženým šatům ve skříni
S příchutí nepostradatelné hniloby
Beznadějného slitování