Tři lovci

(Kazašská pohádka)
 
     Žili na světě tři lovci – dva bradatí a jeden bezvousý. Jednou se rozhodli, že se vydají do stepi lovit ptáky. Celý den nic neulovili, až k večeru zastřelili dropa.
Lovci si zhotovili přístřešek, rozdělali oheň a kořist upekli. Dostali se však do úzkých. Jak se podělit, když drop byl jeden a oni byli tři.
     Vousatí pravili:
     „Ať dropa dostane ten, kdo nejdéle vydrží sedět mlčky, aniž řekne jediné slovo.“
    „Dobrá,“ souhlasil oholený, „nechť je po vašem.“
    Usedli k ohni a mlčeli, jako by přišli o řeč. Jeden pozoroval druhého – kdo asi bude první, kdo promluví?
     Uběhla hodina, druhá, třetí – nikdo neotevřel ústa. A tehdy bezvousý vzal dropa a začal ho pojídat. 
     Bradatí ho pozorovali a ani muk. Teprve když okousal poslední kostičku, bradatí vykřikli:
     „Jak to, že jsi proti úmluvě snědl dropa? Vždyť je to krádež!“
     Bezvousý se usmál:
     „Jak je vidět, zapomněli jste na úmluvu a teď se na mě zlobíte. Vždyť bylo jasně řečeno, kdo vydrží nejdéle mlčet, ten dostane dropa. Je to tak? Já jsem přece první nepromluvil, a proto drop patří právem mně. O tom není pochyb.“
      Vousatí si prohrábli své brady a poznali, že byli podvedeni. Nezbylo jim nic jiného než jít spát s prázdným břichem.
     Druhého dne lovci zastřelili dvě husy a jednoho bažanta.
     „Jak rozdělíme úlovek?“ zeptali se bradáči.
     Holobrádek pravil:
     „Vy jste dva a já jsem sám. Husy jsou také dvě a bažant je jeden. Vezměte si bažanta a já si vezmu dvě husy. Vytvoříme tak dvě trojice.  
     „Ach, bratře!“ řekl bradatý – „chceš nás zase doběhnout. Každý přece ví, že dvě husy jsou lepší než jeden bažant!“
     Bezvousý ani nemrkl.
     „To je svatá pravda,“ řekl, „husy jsou doopravdy lepší než bažant. Také je nad slunce jasnější, že vy jste lepší než já. A tak vám místo sebe dávám bažanta a za vás si beru husy.“
     Vousatí se zamysleli: „Ten holobrádek asi uvažuje správně.“
     Pročesali si brady, povzdechli si a popadli bažanta. Vyholený se pak dosyta najedl husího masa.
 
     (přeloženo z ruštiny)