Transparentní nezávislost

V zavařovací sklenici
Před půlnocí
Ve snu
Pes vylezl po žebříku
Na výměníkovou stanici
Pro vymodlenou jitrnici
Zrovna kvetly topoly
Ženy v národním kroji
Kráčely po přechodu
Směrem k Silikonovému údolí
A adolescenti
Když se poprvé dozvěděli
O nukleofilní substituci    
Polili vlasy
Veřejnému činiteli
Mátovou silicí
Den poté
Co měl šedesáté narozeniny
Zatím
Odpočívej v pokoji
S pokorou v srdci
Můj milý
Němý příteli