Válka vypukla

Válka!
Vypukla válka!
Píšou všechny světové deníky
Sněhuláci ze severní polokoule
Vstoupili do válečného stavu
S námi - smrtelníky
Už jim došla trpělivost
Za naši lhostejnost
Už dlouho jsme jim kradli
Po částech a tajně-nepozorovaně
Jejich království věčného ledu
Dnes ráno překročilo
Osmdesátou rovnoběžku
Nejméně tisíc divizí
Takové nadělení!
Co teď? Co s nimi?
„Vyhlaste okamžitě mobilizaci!“
Zavřeštěli politici
Ze svých teplých křesel
A jiní chytráci radili:
„Je třeba povolat
Všechny dostupné zálohy
Zastavit ty sněhové obludy“ -
Než se paňáci vzpamatovali
Zaskočily je neradostné zprávy
Jen v první linii
Dvanáct miliónu bojovníků
Dalo se na pochod
Směrem k jihu
A váleční štváči v kočárech prchali
Vyděšení k smrti
Jak zajíci-březňáci
Až náhle karta se obrátila
U města In-Salah
Kde čirá náhoda tomu chtěla
Že sluneční meče
Zkosily bez milosti
Ledové bohatýry
Do posledního muže
A armáda sněhobílá
Saharu vodou zalila
Válečná vřava utichla
Válka skončila
A knechti si vydechli
Zajásali:
„Opět jsme zvítězili!
Bez boje - s pomocí boží
Můžeme být na sebe hrdí!“
Pro forma                    
Vydali varovnou směrnici
Pro příští generaci
Aby zamezili
Podobné invazi!