Varování: Lidé, nečtěte!

Zatemněná místnost
Je mé veřejné náměstí
Sám jediný
Při svíčce
Každý den
Před spaním
Čtu si Ústavu
Mám strach a obavu
Neboť
Za nepovolenou demonstraci
Ve svém bytě
Mohu na tři roky hledět
Z oken zamřížovaného ústavu