Vždy zvítězíme!

Nejsme jen vaše volební strana
Ale i vlastní starostlivá matka
Před stromem hojnosti plačící
Naše dějinné poslání
Tkví
Ve znárodnění veřejných domů
K tomu přidáme řadu kroků:
Přispějeme na nové kabáty
Pro chladné dny s teplotami Antarktidy
Inflaci upálíme na hranici
Jako nezbednou čarodějnici
Nejnižší střední třídu
Povýšíme na generalitu
Při styku (s veřejností) upravíme pracovní dobu
Všem bezdomovcům
Zasadíme v každé ložnici brokolici
Zletilé obdarujeme kulovnicí 
A k nedělnímu obědu
Prosadíme jako hlavní menu
Svatojánské mušky s halušky
Nastolíme diktaturu bezobratlých    
S pomocí pekelného stroje B42
Nahradíme veškeré žvanily
Automatickými mluvily
Po těchto jejich slovech
Políbíte tváře
Proletářům bez svatozáře
Když budete hodní
Uslyšíte z první ruky  
Pohádku o daleké zemi
Kde pečení velbloudi létají
Nočními vlaky do pusy
Za zvuků státní hymny
Občanům páté cenové skupiny
Až k branám Gibraltaru